Pro investory

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investiční fond je zhodnocován pevným výnosem z financování aktivit spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren. K vysoce atraktivním investičním příležitostem patří portfolio projektů solárních elektráren skupiny SOLEK. Ta se zaměřuje na lokality, které pro fotovoltaické elektrárny poskytují dlouhodobě optimální podmínky. Skupina působí především v Chile, kde se řadí rovněž k největším developerům PMGD projektů.

K dalším lokalitám úspěšně realizovaných projektů patří i Česká republika, Slovensko či Rumunsko. Své působení rozšiřuje také o nové trhy, aktuálně například o Kypr. Skupina Solek má silnou pozici v rámci celého řetězce služeb: od financování, přes vývoj, inženýring, nákup, výstavbu až po provoz a údržbu. Radost z podpory obnovitelných zdrojů energie se u nás snoubí se zajímavou investiční příležitostí, jež může přinést dlouhodobé zhodnocení s atraktivním výnosem.

CÍLEM INVESTIČNÍ STRATEGIE FONDU JE DOSAHOVÁNÍ DLOUHODOBÝCH VÝNOSŮ V ROZSAHU 6-8% p. a.

Základní charakteristiky MW Investičního fondu SICAV

Název fondu:

MW Investiční fond SICAV, a.s.

Typ fondu:

Fond kvalifikovaných investorů

Zaměření fondu:

financování aktivit spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren

Cenný papír:

investiční akcie

Třídy investičních akcií:

R - reinvestiční, D - dividendová

Doba trvání fondu:

na dobu neurčitou

Prvotní minimální investice klienta*:

1.000.000 Kč nebo ekvivalent 125.000 €

Následná minimální investice:

100.000 Kč

Doporučený investiční horizont:

5 let

Očekávaný výnos fondu v investičním horizontu 5 let**:

33,80 - 46,90 % (6-8 % p. a.)

Očekávaný výnos fondu v investičním horizontu 3 let**:

19,10 - 25,90 % (6-8 % p. a.)

 

 

https://www.codyainvest.cz/cs/detail/MWInvesticnifondSICAV

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2024 od 12:30 hod. na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje, v zasedací místnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení zde

Plná moc pro zastupování na valné hromadě ke stažení zde

Výroční zpráva, o které se bude hlasovat, ke stažení zde

Oceňovací perioda:

1x za kalendářní čtvrtletí

Vstupní poplatek:

maximálně 3 % 

Výstupní poplatek při odkupu investičních akcií:

do 1 roku 15 %, do 2 let 10 %, do 3 let 5 %, nad 3 roky bez poplatku

Zdanění výnosů***:

15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech

Obhospodařovatel fondu:

CODYA investiční společnost a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice 

Administrátor fondu:

CODYA investiční společnost a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice 

Odhadované TER:

2,5 % p. a.

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor:

22HLAV s.r.o.

Regulace a právní řád:

Česká národní banka a Česká republika

 

*dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) a písm. i) bod 2 ZISIF ** Při výnosu nad 5,7 % p. a. 20 % připadá investorům ***Platí pouze pro nepodnikající fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty v České republice

Sjednejte si schůzku

Pro další informace kontaktujte:

CODYA investiční společnost, a.s.,
Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice
tel: +420 739 299 343, info‌‌M‌‌codyainvest.cz
www.codyainvest.cz
https://www.codyainvest.cz/cs/detail/solek-sicav